Analyse av bloggen itfag Øving 1 oppgave 3

Her er mitt forsøk på å analysere bloggen ITFAG som er drevet av ansatte ved Avdeling for informatikk og e-læring ved HiST. I denne posten er det satt opp en rekke spørsmål som jeg vil prøve å besvare. Her vil jeg komme med en rekke påstander og synsinger, og er derfor åpen for kommentarer som kan korrigere eller eventuelt bekrefte det jeg skriver om:

Hva er poenget med den bloggen?
Poenget med BLOGGEN er at de ansatte ved Avdeling for informatikk og e-læring ved HiST (AITel) skal ha en felles arena å dele sin kunnskap med studenter og samarbeidspartnere. Siden AiTEL er en stor tilbyder innen datafag er det naturlig at de er representert innen de viktigste formene for sosiale medier som for eksempel blogging.

Hva handler den om?
Siden dette er en blogg som skrives av ansatte ved Aitel med studenter og partnere som interessegruppe, er det ikke overraskende at temaene handler om teknologi, IKT, sosiale medier og forskning. Det er også en rekke innlegg som gir råd og tips om læring, studier og effektivitet.

Hva er et blogginnlegg?
Blogg som er derivert fra ordene web og log (weblog) gir assosiasjoner til mediet dagbok på nettet. Altså et media for en person eller en gruppe mennesker for fritt å skrive om temaer etter eget ønske. Et blogginnlegg er en artikkel som forfatteren (bloggeren) fritt publiserer basert på interesser eller for å nå målgrupper. En blogg kjennetegnes også med at artikler som legges ut har kommentarfelt hvor lesere kan bidra med synspunkter. Disse innleggene og kommentarene kan som en vanlig webside inneholde lenker eller innebygd innhold fra andre ressurser på nettet.

Hvor mange innlegg er det skrevet på denne bloggen?
Hvordan teller man antall innlegg på en blogg? Et googlesøk gir meg mange treff på statistikkverktøy for blogger. Men disse statistikkene går mer ut på popularitet på hvert enkelt innlegg eller for å sammenligne popularitet mellom temaer. Disse verktøyene er nok nyttige for å styre innholdet eller holde tritt med trender eller for å måle seg selv og medbloggere.

På itfag-bloggen har de utformet kategorier på bloggene, og gitt en oversikt på siden som viser kategoriene og antall innlegg per kategori. Jeg som bruker trenger bare å summere disse antallene for å komme fram til antallet blogposter, og akkurat når jeg skriver mitt eget innlegg er det 215 poster på itfag-bloggen.


Hvis du som leser dette blogginnlegget vet om en bedre måte å finne antallet på så kom gjerne med en kommentar?

Hvor ofte skrives det innlegg der og av hvem?

Hvordan kan man måle hvor ofte det skrives til en ekstern blogg, og hvordan kan man knytte bloggene til en bestemt blogger? Finnes det verktøy for å måle dette?
Jeg løser det slik: På AiTel-bloggen finnes det en oversikt over arkiv. Her er blogginnleggene kategorisert etter årstall og måned, med den vanlige utformingen der den ferskeste er øverst. Her kan jeg se at de har postinger i 5 av månedene i 2014, 11 av månedene i 2013. De månedene det er aktivitet er det typisk 1 til 3 innlegg. Dette er løst beregnet ut fra arkivoversikten.

På denne bloggen vises det under hver bloggpost en oversikt over innspill, hvilken kategori den er tilknyttet samt tagger. Jeg finner derimot ikke noen mulighet til å sortere på forfatter. Jeg «synser» derfor at det er en av bloggerne som er spesielt aktiv, mens andre er inne mer sporadisk der det er temaer de er spesialister?

Hvem er leserne?
De fleste blogger er nok rettet mot CoP (Communities of practise) eller omskrevet på norsk, de med samme interesser. Man kan kanskje si at det blir et media for likesinnede.

Jeg som er student ved AITeL har abonnert på denne bloggen siden jeg ble klar over at den var der. Regner med det er mange flere studenter som er blitt bevisstgjort eller har søkt seg til den på nettet og finner den nyttig både på AITeL og andre avdelinger og skoler som studerer informatikk. Antar også at samarbeidspartnere som de skriver i «om bloggen» er lærere ved andre skoler og kanskje leverandører til skolen og fagene som har interesse av trender og fag ved AITeL, slik som Microsoft for eksempel. Bloggen har i alle fall lesere for det er 56 personer som abonnerer på oppdatering per epost, og sikkert flere som oppdateres via rss/atom.

Hva er en kommentar?
Definisjonen på et sosialt media er at det er innhold som er brukerskapt og at det er interaksjon mellom brukerne. Som leser på en blogg kan man delta med å kommentere innleggene, noe som bidrar til en diskusjon mellom brukere og bloggere. Bloggeren kan da få tilbakemeldinger på det som skrives og leserne kan bidra aktivt på bloggen. Ofte vil en slik diskusjon kunne gi artikkelen merverdi med at det bidras med mer fakta, feil rettes opp eller temaet utvides. Bloggeren vil også føle respons på det som legges ut, og gi mer motivasjon for videre blogging.

Kan du finne eksempel på innlegg hvor kommentarer gir merverdi til startinnlegget?
Trengte ikke å lete lenge: http://blogg.itfag.hist.no/2015/01/26/gjor-skjermen-at-du-sover-darlig/#comments I denne bloggposten tipses det om f.lux et program som automatisk justerer skjermlyset etter tiden på døgnet i forhold til der man bor i forhold til dagslys. Der er det en kommentar fra en som har testet programmet og forteller om sine erfaringer, noe som forsterker troverdigheten av innlegget. I tillegg linker han til en ressurs som hjelper brukere å finne sin lengde og breddegrad som er nyttig i forbindelse med bruken av programmet.

Hvilken bloggplattform brukes og hvorfor?
Plattformen som brukes her er WordPress. Denne er installert på eget domene og det kan være fordi det er et ønske om å ha kontroll på innholdet at det er valgt som plattform. WordPress er gratis og rikt på funksjoner og kan installeres og brukes på eget utstyr. https://wordpress.org/

Sakset fra siden:


Er det andre kjennetegn du merker deg ved bloggen som enten er rart, smart, snedig eller som du kanskje ikke helt ser poenget med?

Denne siden har en morsom «ordsky», eller som det heter på bloggen Tag Cloud. Første gang jeg så dette brukt var på tvprogrammet Brille med Harald Eia.http://www.tvnorge.no/programmer/brille

Eksempel på ordsky: (Spol til 1:50 ca.)

Jeg mener det er slik at alle kategorier er listet opp og fontstørrelsen angir størst til minst antall per kategori. Jeg liker denne måten å framstille data på. Hoshttps://infogr.am/about-us kan man lage egne slike datavisualiseringer, mange av dem er gratis å benytte.

Klarer du å si noe om hvilken rolle bloggen spiller i «itfag» sin bruk av sosiale medier?
Denne er vanskelig.. Det er nok viktig for itfag å være både synlig og deltakende i flere sosiale medier. Men siden AITeL er en aktør i informatikkutdannelse er det nok greiest å kunne ha en kanal som er sterkt rettet mot interessegrupper. Bloggen er jo en ganske «rik» kanal der det innleggene er fri for reklamestøy og leserettet innhold fra «big data» som mange andre medier har. Her er det bloggeren selv som i sterk grad bestemmer hvordan mottakerens skjerm skal se ut. Dessuten kan den drives på eget utstyr og visuelt formes etter eget ønske. Den lider heller ikke av begrensninger som man kan oppleve andre steder, som til eksempel Twitter, som er begrenset på antall tegn per innlegg. Jeg mener derfor dette er den faglig viktigste kanalen de har innen sosiale medier.

Hvorfor heter bloggen «itfag»?
Ved å kalle bloggen for itfag, så dekker de alle fagene de underviser i. Det blir ikke begrenset til enkeltfag, eller om det foregår nettbasert, på campus eller til og med om det er begrenset til AITeL fag.

Hva er en tagg og hvordan brukes tagger på itfag-bloggen?
En tag er et tegn eller en markering som knytter en del av teksten til noe. Litt som vi pleier å si «henge på en knagg» når vi kategoriserer noe i dagligtalen. I sosiale medier, helt siden det startet med irc (internet relay chat http://no.wikipedia.org/wiki/IRC) har vi kunnet tagge tekst i innholdet.
Mange er nok kjent med taggene som brukes på facebook eller twitter der man knytter artikler om mot andre medlemmer av mediet med @-tagger, eller lager kategorier etter ord som man tagger med #-tegnet. Da gjør man innholdet søkbart via statistikkverktøy slik at det kan inkluderes for de som er på jakt etter kategorisert data fra hele nettverket.
På itfag-bloggen brukes tagger for å ytterligere kategorisere innholdet. Et innlegg kan være tagget med flere forhåndsdefinerte tagger som for eksempel; nyhet, læring, studieleder. Om dette gjøres automatisk basert på innhold, forfatter og andre attributter i artiklene er jeg usikker på, eller om det er noe bloggeren selv må sette når han legger inn nye artikler. Jeg som bruker kan i alle fall enkelt bruke den til å finne innhold.

Er det noen flere spørsmål jeg burde tatt tak i?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *